Creative Lab

Voor Basis & Middelbaar onderwijs

De Stichting Sphinx Art Productions biedt een nieuw educatief programma aan basis- en middelbare scholen in de randstad. Het Creative Lab programma draait rondom het maken van films. Naast een introductie over het maakproces van verschillende soorten films (documentaire, speelfilm, korte film) zullen leerlingen de gelegenheid krijgen om zelf films te maken onder begeleiding van professionele filmmakers. Dit project is vooral gericht op leerlingen van het basis en middelbaar onderwijs, vanaf groep 7.

Creative Lab

Eerst maken de leerlingen kennis met het maakproces van films. Daarna krijgen ze opdrachten om een eigen thema of een verhaal te bedenken. Ze gaan dan zelf aan de slag om een eigen film te maken. Hiervoor worden ze onderverdeeld in kleine groepen. Binnen de groep zullen de taken duidelijk verdeeld worden: scenario, camera, editing, muziek en regie zullen allemaal aan bod komen en er wordt vastgelegd wie wat doet. Gedurende één week krijgen de leerlingen de beschikking over een camera waarmee zij hun film vast kunnen leggen. Daarna wordt het opgenomen materiaal gezamenlijk bekeken en een definitieve versie gemaakt. Alle films kunnen desgewenst feestelijk en in aanwezigheid van de ouders en de andere groepen vertoont worden.

Leerproces

Door zelf een idee voor een film te bedenken en uit te werken wordt de creativiteit van de leerlingen gestimuleerd. Tegelijkertijd is het project gebaseerd op werken in groepsverband. Binnen de groepen wordt er zoveel mogelijk op individuele talenten ingespeeld bij het verdelen van de taken (scenario, camera, editing, muziek en regie). De leerlingen worden bij het uitwerken van hun ideeën en taken door de filmmakers intensief begeleid. Om hun creativiteit tot bloei te laten komen zullen ze een aantal belangrijke processen moeten doorstaan zoals met elkaar overleggen, openstaan voor anderen, elkaar stimuleren, elkaar respecteren en het uiteindelijk met elkaar eens worden. Het creatieve proces wordt dus ook gebruikt om een aantal belangrijke vaardigheden op verschillende terreinen te ontwikkelen. Het Creative Lab programma biedt tevens een mooie gelegenheid om de ouderbetrokkenheid op school te stimuleren.

Bewustzijn en Reflectie

Het is ook ons doel om het bewustzijn van de leerlingen m.b.t. hun achtergrond en leefomgeving te stimuleren. Heden, verleden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wil je iets begrijpen van de tijd en de omgeving waarin je woont, dan zal je iets moeten weten over de historie. Hoe is dit allemaal zo gekomen? En wil je in de toekomst verantwoorde beslissingen nemen, ook dan zal je moeten begrijpen waar je vandaan komt. Juist voor kinderen met een dubbele culturele achtergrond is dit ontzettend belangrijk. Hun ouders hebben een totaal ander verleden dan de kinderen zelf. Toch is dit de generatie die het straks in Nederland moet gaan doen. Weten waar je eigen roots liggen is belangrijk voor het gevoel van identiteit. Daar is onder andere een taak weggelegd voor de ouders. Maar de roots van veel kinderen liggen zowel in Nederland als elders, en over Nederland weten de ouders vaak weer heel erg weinig. Daar ligt een belangrijke taak voor de school. Ook voor kinderen met Nederlandse roots is het ontzettend belangrijk om over hun eigen achtergrond en die van hun klasgenootjes na te denken.

Interesse of vragen?